Jäseneksi liittyminen

Geofysiikan Seuran vuosijäseneksi tai opiskelijajäseneksi liitytään täyttämällä ja lähettämällä jäsenhakemuslomake tällä sivulla tai toimittamalla pdf-muotoinen hakemuslomake Seuran sihteerille tai jollekulle muulle hallituksen jäsenelle. Kannattajajäseneksi tai yhteisöjäseneksi liitytään vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan seuran hallitukselle. Hallitus hyväksyy vuosijäsenen, opiskelijajäsenen, kannattajajäsenen ja yhteisöjäsenen jäsenyyden. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää Seuran kokous. Vakinaisia jäseniä ja kirjeenvaihtajajäseniä ei sääntöjen mukaan enää oteta.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä geofysiikan tai sen lähitieteiden tutkija tai Suomen kansalainen, joka työskentelee näillä aloilla.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä geofysiikkaa tai sen lähialoja opiskeleva henkilö, joka ei ole suorittanut akateemista loppututkintoa ja joka on alle 30-vuotias. Kun opiskelijajäsen suorittaa akateemisen loppututkinnon tai täyttää 30 vuotta, hänestä tulee vuosijäsen seuraavan tilikauden alusta. Opiskelijajäsen voi halutessaan siirtyä aikaisemminkin vuosijäseneksi ilmoittamalla asiasta sihteerille.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä Seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä geofysiikan tai sen lähitieteiden alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Vuosijäsenen, opiskelijajäsenen ja yhteisöjäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksessa määrätty maksu.


Jäsenmaksut 2024

Seuran vuosijäsenmaksu on 30 euroa. Mikäli jäsen haluaa painetun Geophysica-lehden kotiinsa, hänen on erikseen ilmoitettava siitä jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Tämä ei vaikuta jäsenmaksun suuruuteen. Työttömille vuosijäsenille maksu on 10 euroa.

Opiskelijajäsenmaksua ei peritä. Opiskelijajäsenille ei lähetetä painettua Geophysicaa.

Vakinaisille jäsenille vuosikokous on suositellut vapaaehtoista ohjeellista 5 euron kannatusmaksua. Vakinainen jäsen voi halutessaan tilata painetun Geophysican jäsenhintaan 15 euroa.

Yhteisöjäsenmaksu on 150 euroa. Yhteisöjäsenille lähetetään painettu Geophysica.

Seuran jäsenillä on mahdollisuus kuulua Euroopan meteorologiseen seuraan (EMS) maksamalla erikseen määrättyinä vuosina seuran jäsenmaksun ohella erityinen EMS-maksu. Vuonna 2024 maksua ei peritä.


Seuran tiliyhteys

Geofysiikan Seura r.y. -- Geofysiska Sällskapet r.f.
Tilinumero: HELSINGIN OP PANKKI FI16 5723 0220 4679 19 (SWIFT: OKOYFIHH)

Huomaathan, että seuralle saapuvissa maksuissa on käytettävä IBAN-muotoista tilinumeroa.


Jäsenhakemuslomake

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

PDF-tiedostojäsenhakemuslomake.pdf (326 kB)
Seuran jäsenhakemuslomake pdf-tiedostona