Geophysica

Geofysiikan seura julkaisee vertaisarvioitua julkaisua Geophysica. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen sisältö on saatavilla verkosta. Geofysiikan seuran jäsenet saavat pyynnöstä myös painetun Geophysican.

Vuonna 2018 Geophysicaa ilmestyy kaksi numeroa.