Geophysica

Geofysiikan seura julkaisee vertaisarvioitua julkaisua Geophysica. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen sisältö on saatavilla verkosta. Geofysiikan seuran jäsenet saavat pyynnöstä myös painetun Geophysican.

Vuonna 2019 Geophysicaa ilmestyy kaksi numeroa, joista toinen on Pohjoismaisen geodeettisen komission kokouksen erikoisnumero.