Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea

Suomen Geodeettis-geofysikaalisen kansalliskomitean tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta geodesian ja geofysiikan aloilla sekä hoitaa Suomen edustusta kansainvälisessä geodesian ja geofysiikan unionissa (IUGG). IUGG:n tavoitteiden mukaisesti komitea edistää ja tukee maan ja sen lähiavaruuden tutkimusta sekä tutkimustuloksien avointa julkistamista. Toiminnalla pyritään edistämään luonnonvarojen ja ympäristön kestävää käyttöä, lieventämään luonnonvahinkojen vaikutuksia ja ymmärtämään luonnonympäristöä ja ihmisen toiminnan vaikutusta siihen.

Suomen Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea nimittää pyynnöstä edustajia muihin Suomen kansalliskomiteoihin.

Kansainvälinen Geodeettis-geofysikaalinen Unioni (International Union of Geodesy and Geophysics; IUGG perustettiin vuonna 1919 ja se muodostuu 8 alajärjestöstä (assosiaatiosta), joiden englanninkieliset nimet ja lyhenteet ovat nämä:

 • International Association of Cryospheric Sciences (IACS)
 • International Association of Geodesy (IAG)
 • International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA)
 • International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
 • International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS)
 • International Association for the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO)
 • International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI)
 • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)

Kansalliskomitea koostuu yhdeksästä varsinaisesta jäsenestä. Varsinaisista jäsenistä kahdeksan edustaa kutakin kohdassa yllä mainittua alajärjestöä ja yksi edustaa Geofysiikan seuraa (istuva vuosittain vaihtuva puheenjohtaja). Sen lisäksi komiteassa voi olla äänioikeudettomia lisäjäseniä.

Kansalliskomitean syyskokouksessa lokakuussa 2022 valittiin alajärjestöjen edustajat kaudelle 2023 – 2026. Alajärjestöjen edustajien lisäksi istuvalla Geofysiikan seuran puheenjohtajalla on äänioikeus. Komitean sihteeriksi vuoden 2022 syyskokouksessa valittu Johanna Salminen jätti tehtävänsä syyskokouksessa lokakuussa 2023 ja hänen seuraajakseen tuli kauden loppuajaksi Toni Luoto.

Komitean äänivaltaiset jäsenet:

 • IACS: Aku Riihelä (Ilmatieteen laitos)
 • IAG: Jyri Näränen (Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos)
 • IAGA: Heikki Vanhamäki (Oulun yliopisto)
 • IAHS: Jari Uusikivi (Suomen ympäristökeskus)
 • IAMAS: Petteri Uotila (INAR, Helsingin yliopisto)
 • IAPSO: Heidi Pettersson (Ilmatieteen laitos)
 • IASPEI: Timo Tiira (Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto)
 • IAVCEI: Tapani Rämö (Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto)
 • Geofysiikan seuran edustaja: seuran puheenjohtaja Laura Tuomi 03/2020 alkaen

Komitean hallinto 2023-2026:

 • Puheenjohtaja: Tapani Rämö, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi
 • Sihteeri: Toni Luoto, sähköposti: toni.luoto (at) gtk.fi
 • Taloudenhoitaja: Timo Saari, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) maanmittauslaitos.fi
 • Valtuutettu edustaja IUGG:n neuvostoon: Jyri Näränen: etunimi.sukunimi (at) nls.fi
 • Yhteyshenkilö Suomen tiedeakatemioissa: Suvi Salmi: etunimi.sukunimi (at) academies.fi

Komitean yhteystiedot:

Toni Luoto
Geologian tutkimuskeskus, Geofysiikan laboratorio
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02151 ESPOO
E-mail: toni.luoto@gtk.fi