Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea

Suomen Geodeettis-geofysikaalisen kansalliskomitean tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta geodesian ja geofysiikan aloilla sekä hoitaa Suomen edustusta kansainvälisessä geodesian ja geofysiikan unionissa (IUGG). IUGG:n tavoitteiden mukaisesti komitea edistää ja tukee maan ja sen lähiavaruuden tutkimusta sekä tutkimustuloksien avointa julkistamista. Toiminnalla pyritään edistämään luonnonvarojen ja ympäristön kestävää käyttöä, lieventämään luonnonvahinkojen vaikutuksia ja ymmärtämään luonnonympäristöä ja ihmisen toiminnan vaikutusta siihen.

Suomen Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea nimittää pyynnöstä edustajia muihin Suomen kansalliskomiteoihin.

Kansainvälinen Geodeettis-geofysikaalinen Unioni (International Union of Geodesy and Geophysics; IUGG perustettiin vuonna 1919 ja se muodostuu 7 alajärjestöstä (assosiaatiosta), joiden englanninkieliset nimet ja lyhenteet ovat nämä:

 • International Association of Cryospheric Sciences (IACS)
 • International Association of Geodesy (IAG)
 • International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA)
 • International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
 • International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS)
 • International Association for the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO)
 • International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI)
 • International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)

Kansalliskomitea koostuu yhdeksästä varsinaisesta jäsenestä. Varsinaisista jäsenistä kahdeksan edustaa kutakin kohdassa yllä mainittua alajärjestöä ja yksi edustaa Geofysiikan seuraa (istuva vuosittain vaihtuva puheenjohtaja). Sen lisäksi komiteassa voi olla äänioikeudettomia lisäjäseniä.

Kansalliskomitean syyskokouksessa lokakuussa 2018 valittiin alajärjestöjen edustajat kaudelle 2018 – 2022. Komitean syyskokouksessa 2019 kokoonpanoon tuli muutoksia, kun puheenjohtaja / IAG:n edustaja Markku Poutanen ja IAHS:n edustaja Jarkko Koskela väistyivät tehtävistään, ja heidän tilalleen nimitettiin uudet jäsenet. Alajärjestöjen edustajien lisäksi istuvalla Geofysiikan seuran puheenjohtajalla on äänioikeus.

Komitean äänivaltaiset jäsenet:

 • IACS: Timo Vihma (Ilmatieteen laitos)
 • IAG: Jyri Näränen (Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos)
 • IAGA: Heikki Vanhamäki (Oulun yliopisto)
 • IAHS: Jari Uusikivi (Suomen ympäristökeskus)
 • IAMAS: Petteri Uotila (INAR, Helsingin yliopisto)
 • IAPSO: Heidi Pettersson (Ilmatieteen laitos)
 • IASPEI: Timo Tiira (Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto)
 • IAVCEI: Tapani Rämö (Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto)
 • Geofysiikan seuran edustaja: seuran puheenjohtaja Irene Suomi 03/2018 alkaen

Komitean hallinto 2018-2022:

 • Puheenjohtaja: Tapani Rämö, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi
 • Sihteeri: Johanna Salminen, sähköposti: etunimi.m.sukunimi (at) helsinki.fi
 • Taloudenhoitaja: Toivo Korja, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) gmail.com
 • Valtuutettu edustaja IUGG:n neuvostoon: Jyri Näränen: etunimi.sukunimi (at) nls.fi
 • Yhteyshenkilö Suomen tiedeakatemioissa: Veera Launis: etunimi.sukunimi (at) academies.fi

Komitean yhteystiedot:

Johanna Salminen
Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
E-mail: johanna.m.salminen@helsinki.fi