Kansalliskomiteat


WCRP-kansalliskomitea

Geofysiikan Seura on toiminut vuodesta 2008 lähtien ilmastonmuutostutkimukseen keskittyvän WCRP:n (World Climate Research Programme) Suomen kansalliskomiteana. Komitean muodostaa Seuran hallitus ja yhteyshenkilönä TANK:n suuntaan toimiva Irene Suomi Ilmatieteen laitokselta.

Yhteystiedot:

Irene Suomi
Ilmatieteen laitos
PL 503
00101 HELSINKI
E-mail: irene.suomi@fmi.fi


IUGG-kansalliskomitea

Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea pitää yllä suhteita vuonna 1919 perustettuun International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) -tiedeunioniin. Komitean puheenjohtajana toimii Markku Poutanen ja sihteerinä dos. Johanna Salminen Helsingin yliopiston Fysiikan laitokselta. Seuran hallituksen lisäksi komiteaan kuuluu useita henkilöitä geodesian ja geofysiikan alan tutkimuslaitoksista. Komitean sihteeri toimii myös yhteyshenkilönä TANK:n suuntaan.

Yhteystiedot:

Johanna Salminen
Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos
PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
E-mail: johanna.m.salminen@helsinki.fi