Geofysiikan Seura r.y. (perustettu 1926) edistää geofysiikan tutkimusta ja on sitä harjoittavien henkilöiden yhdyssiteenä. Geofysiikan aihepiirejä ovat maa, vesi, ilma ja lähiavaruus. Seuran toimintaan kuuluvat kaikille avoimet esitelmätilaisuudet ja Geophysica-lehden julkaiseminen. Seura järjestää joka toinen vuosi Geofysiikan Päivät -kokouksen.

Geofysiska Sällskapet r.f. (grundat år 1926) främjar geofysisk forskning och fungerar som länk mellan personer som är aktiva inom geofysik. Till geofysikens område hör jord, vatten, luft och närrymden. Sällskapets aktiviteter innehåller föredrag avsedda även för en bredare publik. Sällskapet utger tidskriften Geophysica och ordnar vart annat år mötet Geofysik dagarna.

The Geophysical Society of Finland (founded in 1926) advances geophysical research and serves as a link between those involved in it. Geophysics focuses on the solid earth, water, atmosphere and near space. The Society arranges public lectures on different geophysical topics and publishes the journal Geophysica. Every second year it arranges a meeting titled Geophysics Days.

Heinäkuu 2024

Ei tapahtumia
Heinäkuu 2024
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

RSS