Kuukausiesitelmä

Aika: 9.1.2024 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Tieteiden talo (sali 207), Kirkkokatu 6, 00100 Helsinki

Geofysiikan Seuran kevätkauden ensimmäinen kuukausiesitelmä pidetään tiistaina 9.1.2024 klo 17:15 alkaen Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, 00100 Helsinki) salissa 207. Virvokkeita ja keksejä on tarjolla esityksen edellä klo 17:00 alkaen.

Kuukausiesitelmän pitää Ulpu Leijala (Ilmatieteen laitos) aiheesta

Meri- ja sääriskien arviointia ydinvoimalaturvallisuuden tueksi

Ilmastonmuutos muuttaa ääri-ilmiöiden toistuvuuksia ja siihen varautuminen yhteiskunnassa on tärkeää. Ilmatieteen laitos on ollut mukana Suomen ydinvoimalaturvallisuutta tukevissa tutkimusprojekteissa vuodesta 2007 lähtien. Vastikään rahoitusta saaneen MAWECLI-projektin (MArine and WEather events in the changing CLImate as potential external hazards to nuclear safety) tavoitteena on lisätä varautumista ydinvoimaloiden turvallisen toiminnan kannalta oleellisiin meri- ja sääriskeihin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa päivitetyt arviot meritulvariskeistä, äärilämpötiloista sekä matalapaineiden aiheuttamista poikkeuksellisista merivedenkorkeuksista. Lisäksi arvioidaan myrskytuulien ja rannikolle ajautuvien merellisten lumikuurojen toistuvuutta ja voimakkuutta tulevaisuudessa sekä kovien tuulien ja rankan lumisateen yhteisvaikutusta. Tutkimusta tehdään myös samanaikaisesti tapahtuvan konvektiivisen myrskyn, säätsunamin ja salamoinnin esiintymisestä.

MAWECLI-hankkeen keskiössä on menetelmäkehitys erityisesti fysikaaliseen ja tilastolliseen mallinnukseen, ääriarvoanalyysiin sekä toistuvuusarvioiden epävarmuuden määrittämiseen liittyen.

Hanke kuuluu SAFER2028-ohjelmaan, joka on kansallinen ydinvoimalaitosten ja ydinjätehuollon turvallisuustutkimusohjelma (https://safer2028.fi/) ja jonka rahoittaja on Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR).

Tässä esityksessä esitellään 3-vuotisen hankkeen ensimmäisen vuoden aikana saatuja tuloksia. Esitys pidetään suomeksi, kalvot ovat englanniksi.

The first monthly presentation of the Geophysical Society of Finland in spring term will take place on Tuesday, January 9, 2024 at 5:15 p.m. in the hall 207 of Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, 00100 Helsinki). Coffee will be served before the presentation, starting from 5:00 p.m.

The presentation will be given by Ulpu Leijala (Finnish Meteorological Institute) on the topic

Estimation of marine and weather risks relevant for nuclear safety

Climate change alters the frequency of extreme events and preparedness for that in society is crucial. Finnish Meteorological Institute has been involved in research projects supporting nuclear safety since 2007. A newly funded project, MAWECLI (Marine and Weather events in the changing CLImate as potential external hazards to nuclear safety), aims to increase preparedness towards single and compound marine and atmospheric extreme events that may pose external hazards at nuclear power plant level.

The project results include improved estimates on coastal flooding risks, extreme air temperature, and worst-case flooding events caused by cyclones. In addition, the project aims to produce estimates of the frequency and magnitude of high wind gusts, future sea-effect snowfall, and joint effect of intense snowfall and high wind speeds, and make multi-hazard assessment for convective storms, meteotsunamis and lightning.

MAWECLI project strives for enhancing methods on physical and statistical modelling, extreme value analysis and uncertainty quantification.

The project belongs to the National Nuclear Safety and Waste Management Research Programme 2023-2028 (https://safer2028.fi/) that is financed by the National Nuclear Waste Management Fund (VYR).

In this presentation, the first outcomes of the 3-year project will be presented. The talk will be given in Finnish, slides are in English.