Kuukausiesitelmä

Aika: 17.1.2023 klo 17:00
Paikka: Tieteiden talo, sali 207 (Kirkkokatu 6, 00100 Helsinki)

Geofysiikan Seuran kevätkauden ensimmäinen kuukausiesitelmä pidetään tiistaina 17.1.2023 klo 17 alkaen Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, 00100 Helsinki) salissa 207.

Kuukausiesitelmän pitää seuran taloudenhoitaja Timo Saari (Maanmittauslaitos) aiheesta

Tulevaisuuden korkeusjärjestelmä Suomessa

Viimeisimmän jääkauden aikana Suomea peitti paksuimmillaan 2,5 kilometrin paksuinen mannerjää, jonka valtava massa painoi maankuorta lommolleen. Mannerjäätikön alkaessa sulaa, noin 11 000 vuotta sitten, maankuori alkoi oikenemaan ja maa kohoamaan. Maankohoaminen jatkuu yhä tänäkin päivänä, mikä muuttaa ja vääristää korkeuksia, koordinaatteja sekä painovoima-arvoja. Muuttuvien korkeuksien johdosta Suomen kansallinen korkeusjärjestelmä tulee päivittää sopivin välein. Perinteisesti korkeusjärjestelmät ovat perustuneet tarkkavaaitukseen, mikä on erinomaisen tarkka, mutta äärimmäisen hidas menetelmä – valtakunnanlaajuinen tarkkavaaitus on kestänyt keskimäärin 30 vuotta.

Voitaisiinko moderneilla satelliittipaikannukseen (GNSS) perustuvilla menetelmillä korvata tarkkavaaitus Suomen seuraavassa korkeusjärjestelmässä? GNSS-menetelmät tarjoavat välittömän sekä jatkuvan paikannuksen, mutta eroavat merkittävällä tavalla tarkkavaaituksesta, sillä menetelmillä saadut korkeudet ovat puhtaasti matemaattisia, jolloin niillä ei ole fyysistä sidosta Maan pintaan – eivät näin ollen sisällä tietoa mihin suuntaan vesi virtaisi. Jotta GNSS-menetelmiä voitaisiin käyttää kansallisen korkeusjärjestelmän yhteydessä, tarvitaan geoidia (geoidimallia), jolla kuvataan Maan painovoimakentän ekvipotentiaalipintaa (tasa-arvopinta), joka valtamerten ollessa levossa seuraa keskimerenpintaa ja mantereilla keskimerenpinnan kuvitteellista jatkumoa.

Esitelmässä käyn läpi väitöskirjatutkimustani, jossa pyrittiin parantamaan geoidimallin tarkkuutta Suomen alueella sekä tutkittiin GNSS-menetelmien suomia mahdollisuuksia. Olennaisena osana, yhteistyössä GTK:n Geomari tutkimusaluksen kanssa, toteutettiin Suomenlahdella GNSS-/painovoimakampanja, jolla pyrittiin täyttämään painovoimamittauksien katvealueita sekä arvioimaan geoidimalleja merialueilla GNSS-mittauksien avulla.

Esitelmä pidetään suomeksi ja sen yhteydessä tarjoillaan kahvia. Tervetuloa!