Kuukausiesitelmä

Aika: 14.12.2021 klo 17
Paikka: Aalto-yliopisto Töölö

Geofysiikan Seuran syyskauden neljäs kuukausiesitelmä pidetään Aalto-yliopiston Töölön tiloissa (Runeberginkatu 14-16, 3. krs A-siipi, sali 305, 00100 Helsinki). Esitelmää voi seurata myös Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä.

Kuukausiesitelmän pitää Hannu Ruotsalainen (Maanmittauslaitos) aiheesta

 

Geodynamics, gravity change determinations and gravity surveys of different kind at the FGI

Global earth is deforming continuously by earth tides, ocean and atmospheric loadings and regionally also by Baltic Sea loading and by post-glacial rebound in the Northern Europe.

Before VLBI and GPS/GNSS instrumentations were available, the only way to determine those small earth motions was the use of gravity field related methods like levelling and tidal gravity and tilt recordings and also by astronomical observations.

I will describe my work flow in the geodynamics research with above phenomena at the Finnish Geodetic Institute (FGI)/Finnish Geospatial Research Institute, NLS during the last 37 years.

Beside geodynamics studies, I have been willing to carry out relative and absolute gravity measurements e.g. for determination of the changing gravity field in the Fennoscandian land uplift area. Highest precision gravimetry needs also well calibrated instrumentations.  For relative gravimeters we established in 1997 an absolute gravity based relative gravimeter calibration line Masala – Vihti for national gravity metrology.

Some details of gravity surveys on the sea ice and on the ground measurements for national gravity networks are presented.  Cooperation for impact crater research with Helsinki University was also carried out.

 

Globaali maapallo deformoituu jatkuvasti kiinteän maan vuoksen, valtamerten ja ilmakehän kuormituksen vaikutuksesta sekä regionaalisesti Itämeren kuormituksen ja maannousun myötä Pohjois-Euroopassa.

Ennen VLBI ja GPS/GNSS aikakautta, ainoa tapa mitata yllämainittuja pieniä deformaatioliikkeitä oli painovoimakentän avulla suoritettu tarkkavaaitus, kiinteän maan vuoksigravimetria ja vuoksikallistusmittaukset sekä astronomiset havainnot.
Kuvaan 37 vuoden mittaista työuraani Geodeettisessa laitoksessa/Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa liittyen mainittujen ilmiöiden geodynamiikan tutkimukseen.
Geodynamiikan tutkimuksen ohella olen ollut innokas suorittamaan myös relatiivisia ja absoluuttisia painovoimamittauksia muiden muassa Fennoskandian maannousun aiheuttaman painovoiman muutoksen määrittämiseksi. Painovoiman tarkkuusmittaukset vaativat myös hyvin kalibroidut gravimetrit ja siksi perustimme 1997 absoluuttipainovoimamittauksiin perustuvan relatiivigravimetrien kalibrointilinjan Masala – Vihti kansallisen painovoimametrologian tarpeisiin.

Esittelen myös muutamia yksityiskohtia painovoiman mittauksista meren jäällä sekä maan pinnalla liittyen kansallisten painovoimaverkkojen mittauksiin ja edelleen Helsingin Yliopiston kanssa yhteistyössä tehtyjä painovoimamittauksia Keurusselän ikivanhan impaktikraatterin rakenteen selvittämiseksi.

 

Esitelmän yhteydessä tarjoillaan alkoholitonta glögiä ja joulutorttuja. Tervetuloa!

Zoomin kautta esitelmän seuraamiseen tarvittavan linkin ja ohjeet saa pyydettäessä seuran sihteeriltä.