Geofysiikan Seuran hallitus pyytää esityksiä 14. Palmén-mitalin saajaksi

20.1.2022

Palmén-mitalin jakosääntöjen mukaisesti seuraava mitali jaetaan 30. Geofysiikan päivien yhteydessä toukokuun loppupuolella 2022. Voimassa olevat säännöt sekä aiemmat mitalistit ovat nähtävissä sivuston Palmén-mitali -osiossa.

Aikaa ehdotusten lähettämiseen on 25.2.2022 saakka.

Seuran jäseniltä ja muilta geofysiikan parissa toimivilta/toimineilta pyydetään mitaliehdokkaista enintään kahden sivun pituiset perustelut mitalin myöntämiselle. Esittäjän/esittäjien toivotaan liittävän hakemukseen ehdokkaan ansioluettelon, joka noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa Tutkijan ansioluettelomallia.

Ehdotukset osoitetaan Seuran sihteerille kirjeitse tai sähköpostitse.