Nuoren tutkijan palkinto

Geofysiikan seura on vuodesta 2005 lähtien jakanut Geofysiikan päivillä Nuoren tutkijan palkinnon. Palkinto myönnetään päivien parhaasta nuoren tutkijan tieteellisestä puhe- tai posteriesityksestä, jossa hän on ensimmäisenä kirjoittajana ja jonka hän esittää itse.

Nuoreksi tutkijaksi on vuosina 2005-2017 määritelty enintään 35-vuotias tutkija. Vuonna 2018 tätä kriteeriä muutettiin päivien järjestelytoimikunnan päätöksellä siten, että palkittavan tulee olla jatko-opiskelija tai hänen tohtorinväitöksestään on kulunut enintään viisi vuotta. Vuodesta 2022 lähtien hän on voinut olla myös perustutkinto-opiskelija.

Palkinnonsaajat

Alla on listattu henkilöt, joille palkinto on myönnetty.

2005Tiera Laitinen, Ilmatieteen laitosT.V. Laitinen, T.I. Pulkkinen, M. Palmroth, P. Janhunen ja H.E.J. Koskinen: Magnetosfäärin pyrstön rekonnektioalue MHD simulaatiossa
2007Johanna Salminen, Helsingin yliopistoJ. Salminen ja L.J. Pesonen: Valamon saaren n. 1,46 miljardia vuotta vanhan kerrosmyötäisen juonen paleomagnetismi ja sen merkitys supermanner Hudsonlandin mallintamiseen
2009Ulla Preeden, University of TartuU. Preeden, S. Mertanen, T. Elminen and J. Plado: Remagnetizations in shear and fault zones in southern Finland
2011Toni Veikkolainen, Helsingin yliopistoT. Veikkolainen, S. Mertanen ja L.J. Pesonen: Paleo- ja mesoproterotsooisten supermannerten kehitys paleomagneettisten tulosten perusteella
2013Minna Myllys, Ilmatieteen laitosM. Myllys and A. Viljanen: Geomagnetically induced currents in the Norwegian power grid
2015Ville Maliniemi, Oulun yliopistoV. Maliniemi, T. Asikainen and K. Mursula: Solar wind and western winds: How solar variability can affect North-European winters
2017Marko Riedel, Helsingin yliopistoM. Riedel, K. Komminaho, C. Cosma, N. Enescu, E. Koivisto and the COGITO-MIN Working Group: Full-waveform seismic modelling to support VSP imaging in the Kylylahti Cu-Au-Zn mine, eastern Finland
2019Joula Siponen, Helsingin yliopistoJ. Siponen: Comparing sea ice thickness in the Arctic from reanalysis and satellite altimetry
2022Havu Pellikka, Aalto-yliopistoH. Pellikka, M. Johansson, M. Nordman ja K. Ruosteenoja: Merenpinnan nousu Suomessa: historiallinen trendi ja uusimmat ennusteet