Vuosikokous ja kuukausiesitelmä

Aika: 10.3.2020 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Tieteiden talo, sali 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Geofysiikan Seura r.y.:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään maaliskuun 10. päivänä 2020 klo 17:15 alkaen Tieteiden talon salissa 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Taloudenhoitaja esittelee viime vuoden tilinpäätöksen sekä talousarvion kuluvalle vuodelle. Kokouksen sihteeri esittelee seuran vuosikertomuksen 2019 ja toimintasuunnitelman 2020. Kahvitus järjestetään ennen vuosikokousta. Tervetuloa kokoukseen!

 

Vuosikokouksen esityslista

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5 § Esitellään vuosi- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto v. 2019

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti v. 2020 sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja toimihenkilöille maksettavista palkkioista

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9 § Valitaan toiminnantarkastajat ja näiden varamies

10 § Valitaan julkaisutoimikunnan jäsenet toimikautensa päättävien tilalle

11 § Päätetään sääntömuutosesitystä koskevista toimenpiteistä

12 § Kokouksen päättäminen

 

Vuosikokouksen jälkeen on Heli Laaksosen ja Mikko Auvisen yhteisesitelmän vuoro. Esitysten kuvaukset ovat alla.

 

Heli Laaksonen:  Kansallinen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelma nostavat aineistojen päivityssyklin uudelle tasolle

Maanmittauslaitos aloittaa vuonna 2020 uuden Kansallisen laserkeilausohjelman, joka nostaa koko maasta kerättävän pistepilviaineiston tiheyden kymmenkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Samalla koko maan kattavan uuden laserkeilausaineiston keräämisen sykli puolittuu aiempaan nähden.

Uuden laserkeilausohjelman myötä uudistetaan myös kansallinen ilmakuvausohjelma. Uudessa kuvausohjelmassa alueet ilmakuvataan tulevaisuudessa kolmen vuoden välein.

Kansallisia ohjelma varten on perustettu poikkihallinnollinen yhteistyöelin, KALLIO. KALLIO yhteistyön toiminnasta hyötyvät kaikki paikkatietoja hyödyntävät osapuolet entistä tarkempien ja ajantasaisten koko maan kattavien aineistojen myötä.


Mikko Auvinen: Laserkeilauksen käyttö kaupunki-ilmaston tutkimukseen Ilmatieteen laitoksella

Ilmakehässä tapahtuva virtaus, eli kansan kielellä tuuli, osallistuu maan pinnan lähellä moneen nyky-yhteiskunnan kannalta merkittävään prosessiin: se esimerkiksi levittää ilmaan päästettyjä epäpuhtauksia, kaataa puita metsissä, pyörittää tuuliturbiineja ja huuhtelee kaupunkien katukuiluja liikeenteen päästöistä sekä rakenteiden absorboimasta lämmöstä. Lisäksi vaikeat paikalliset tuuliolosuhteet haittaavat mm. drone operointia ja satama-alueiden työturvallisuutta. Paikallisten tuulilolosuhteiden ennustamiselle onkin jo pitkään ollut kysyntää erityisesti rakennetuissa ympäristöissä, mutta vasta viimeaikaiset edistysaskeleet ilmakehän turbulenssin numeerisessa mallintamisessa ovat tehneet sen mahdolliseksi. Virtausmallien parantuneen erottelukyvyn myötä esim. kaupunkivirtauksien mallintaminen on samalla tullut riippuvaiseksi laserkeilausaineistoista joilla kuvataan mahdollisimman tarkasti kaupunkirakenteet ja kasvillisuus. Esittelen tilaisuudessa lyhyesti Ilmatieteen laitoksella tehtävää kaupunki-ilmaston laskennallista tutkimusta ja tarjoan esimerkkejä kuinka siinä hyödynnetään laserkeilausaineistoja.