Kuukausiesitelmä

Aika: 10.12.2019 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Tieteiden talo, sali 309 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Geofysiikan seuran syyskauden 2019 viimeisessä kuukausikokouksessa esitelmöi ilmastoasiantuntija Reija Ruuhela (Ilmatieteen laitos) aiheesta

Sään ja ilmaston terveysvaikutuksia meillä ja muualla

Sää ja ilmasto vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin monin eri tavoin. Esityksessä käydään läpi yleisellä tasolla vaikutuksia sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Sään ääri-ilmiöihin liittyvien suorien terveysvaikutusten lisäksi rankkasateet ja kuivuus vaikuttavat puhtaan juomaveden saatavuuteen ja ruoantuotantoon. Myös kehittyneet yhteiskunnat ovat herkkiä sään ääri-ilmiöille: kaupungistuminen ja ilmastonmuutos ovat megatrendejä, joiden terveysvaikutuksia tulisi arvioida yhdessä.

Esitys painottuu erityisesti helleaaltoihin ja niihin varautumiseen. Kuumarasituksen terveysvaikutukset ovat olleet esillä mm. Länsi-Eurooppaa koetelleen kesän 2019 helleaallon yhteydessä. Suomessa kesän 2018 helleaalto aiheutti lähes 400 kuolemantapausta. Vaikutuksiltaan lähes saman tasoiset helleaallot koettiin Suomessa vuosina 2010 ja 2014. Kuumarasitukselle haavoittuvimpia ovat pitkäaikaissairaat, ikääntyneet ja pienet lapset, mutta myös terveiden aikuisten toimintakyky ja työteho heikkenevät pitkittyneen kuumuuden seurauksena. Esityksessä näytetään tuloksia kuolleisuuden lämpötilariippuvuuden mallituksesta Suomessa ja mallisimulointeja helleaaltojen vaikutuksista. Lisäksi esitetään alustavia arvioita mm. Helsingin lämpösaarekkeen vaikutuksista kuolleisuuteen. Ihminen sopeutuu omaan ilmastoonsa ja sopeutuminen on tarpeen ottaa huomioon, kun arvioidaan tulevaisuuden helleaaltojen vaikutuksia suomalaisiin.

Masennus on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä terveysongelmista. Korkeilla leveysasteilla valon määrän vaihteluun liittyvät kaamosoireet ovat yleisiä. Ilmastonmuutoksen seurauksena pilvisyys lisääntyy ja siten auringonvalon määrä vähenee. Kun lumipeitteinen aika lauhtumisen seurauksena lyhenee, Suomen talvista tulee entistä synkeämpiä ja on mahdollisista, että myös kaamosoireet yleistyvät tai vaikeutuvat.

Kunnollisilla sopeutumistoimilla ja muun muassa säävaroituspalveluiden avulla näitä ilmastonmuutoksen kielteisiä terveysvaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää.

Esitelmä pidetään suomeksi ja glögiä on tarjolla sen yhteydessä.