Kuukausiesitelmä

Aika: 15.1.2019 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Tieteiden talo, sali 405 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Geofysiikan seuran kevätkauden ensimmäisessä kuukausikokouksessa esitelmöi professori Markku Poutanen (Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus) aiheesta

 

Sata vuotta suomalaista geodesiaa

Geodeettinen laitos perustettiin 1918 Suomen Senaatin antamalla asetuksella. Vasta itsenäistyneellä Suomella oli monia suuria ja vaikeita kysymyksiä järjestettävänään, eikä näistä vähäisimpänä maan kartoituksen saaminen ajan tasalle ja sen tieteellisen perustan luominen. Kuluneen sadan vuoden aikana Geodeettinen laitos ja sen seuraajana Paikkatietokeskus on hoitanut tätä tehtävää, mutta samalla muuttunut toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten mukana. Yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin ollut pyrkimys huipputason tutkimukseen. Sitä kautta Geodeettinen laitos loi vuosikymmenien kuluessa kansainvälisen maineensa.

Muutosten myötä Geodeettisen laitoksen tutkimusaiheisiin tuli 1970-luvun puolivälissä geodesian lisäksi aluksi fotogrammetria ja myöhemmin kartografia. Uuden vuosituhannen alussa Geodeettisesta laitoksesta oli kehittynyt monipuolinen paikkatietoalan tutkimuslaitos. Vuonna 2015 se liitettiin Maanmittauslaitokseen ja nimi muuttui Paikkatietokeskukseksi. Tässä esityksessä keskitytään lähinnä geodesian kehitykseen 1900-luvulla ja miten suomalaiset tutkijat ovat osallistuneet siihen.

One hundred years of geodesy in Finland

The Finnish Geodetic Institute, FGI, was established in 1918 by the Decree of the Senate of Finland. The newly independent country had many great and difficult issues to organize, including the mapping of the country and the creation of its scientific foundation. Over the past hundred years, the Geodetic Institute and its successor the Finnish Geospatial Research Institute, FGI, has performed this task, and at the same time changing with new requirements and the society. However, a common denominator has been the quest for top-level research. Through this, the Geodetic Institute created during decades its international reputation.

As a result of the changes, starting in the mid-1970s, photogrammetry and later cartography were added in the research topics of the FGI. In the beginning of the new millennium, the FGI had developed into a comprehensive research institute in geospatial topics. In 2015 it was merged to the National Land Survey and the name was changed to the Finnish Geospatial Research Institute FGI. This presentation focuses mainly on the development of geodesy in the twentieth century and how Finnish researchers have contributed to it.

 

Esitelmä pidetään suomeksi ja kahvitarjoilu järjestetään ennen sitä.