Kuukausiesitelmä

Aika: 12.10.2021 klo 17
Paikka: Aalto-yliopisto Töölö

Geofysiikan Seuran syyskauden toinen kuukausiesitelmä pidetään Aalto-yliopiston Töölön tiloissa (Runeberginkatu 14-16, 3. krs A-siipi, sali A311, 00100 Helsinki). Esitelmää voi seurata myös Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä.

Kuukausiesitelmän pitää Antti-Ilari Partanen (Ilmatieteen laitos) aiheesta:

Negatiivisten päästöjen vaikutus ilmastojärjestelmään ja Pariisin sopimuksen toteuttamiseen

Pariisin sopimuksen mukaisesti ilmaston lämpeneminen pitäisi rajoittaa selvästi alle kahden asteen. Tämän tavoitteen mukainen hiilibudjetti eli maksimimäärä hiilidioksidipäästöjä, jolla lämpeneminen voidaan rajoittaa tavoitteen mukaisesti, on käymässä vähiin. Tavoitteessa pysymiseen tarvitaan todennäköisesti niin kutsuttuja negatiivisia päästöjä eli hiilen sitomista ihmistoimin esimerkiksi biomassan polton yhteydessä tai merten alkaliteettia lisäämällä. Useissa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) käsittelemissä skenaarioissa negatiivisten päästöjen määrä nousee todella korkeaksi suhteutettuna nykyisiin luonnollisiin nieluihin ja niiden hinta on voi nousta korkeaksi verrattuna päästövähennysten kustannuksiin. Lisäksi tekniikoiden skaalaus globaalisti merkittäväksi voi johtaa eturistiriitoihin esimerkiksi ruoantuotannon kanssa. Täten merkittävien negatiivisten päästöjen toteutettavuudessa on suuria haasteita. Negatiivisten päästöjen vaikutukset ilmastojärjestelmään ovat pääosin samankaltaisia mutta eri suuntaisia kuin positiivisten päästöjen, mutta niissä on kuitenkin myös eroja ja korkea lämpeneminen voi aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia ilmastojärjestelmässä, vaikka lämpenemistä voitaisiinkin myöhemmin kumota negatiivisilla päästöillä. Negatiiviset päästöt alkavat olla lähes välttämättömiä Pariisin sopimuksen alemman 1,5 asteen lämpenemisen alla pysymiseen, mutta merkittävää apua ilmastonmuutokseen niistä saadaan vain painamalla hiilidioksidipäästöt lähelle nollaa.

Esitelmän yhteydessä on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Zoomin kautta esitelmän seuraamiseen tarvittavan linkin ja ohjeet saa pyydettäessä seuran sihteeriltä.