Kuukausiesitelmä

Aika: 13.4.2021 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Zoom

Geofysiikan Seuran kevätkauden neljäs kuukausiesitelmä pidetään Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä ti 13.4.2021 klo 17.00 alkaen. Esitelmän pitää Heikki Salmirinne (Geologian tutkimuskeskus) ja sen sisällöstä on lyhyt kuvaus alla:

 

Koillismaan syväreikä – geofysiikan arvoituksen jäljillä

H. Salmirinne, T. Karinen, S. Heinonen, J. Konnunaho, I. Lahti, I. ja A. Salo

Geologian tutkimuskeskus aloitti syyskuussa 2020 Koillismaalla Kuusamossa syväkairauksen pitkään tutkijoiden mieliä askarruttaneen pintaan puhkeamattoman geofysiikan anomalian aiheuttajan selvittämiseksi. Näränkävaaran kerrosintruusion ja Koillismaan läntisten kerrosintruusiolohkojen välille sijoittuva noin 50 km pitkä anomaliavyöhyke voidaan havaita selkeästi sekä painovoima- että magneettisissa tuloksissa. Vuonna 2018 toteutetussa seismisessä heijastusluotauksessa havaittiin syvälähteeseen ja sen rakenteisiin liittyviä heijasteita. Lisäksi AMT -mittauksissa on havaittu anomaliavyöhykkeessä sijaitseva heikko johtavuusanomalia, jonka sijainti korreloi hyvin muiden vyöhykkeen anomalioiden kanssa. Anomalian lähteen yläpinnan on tulkittu olevan 1-2 kilometrin syvyydessä sijainnista riippuen. Kairauskohteeksi valitulla alueella yläpinnan syvyydeksi tulkittiin ennen kairausta 1-1.5 km.

Syväkairauksen pituuden tavoitteeksi asetettiin 3 km. Loppuvuodesta 2020 kairattiin 1772 metriä. Alkuvuodesta 2021 kairaus ei kallioperän rikkonaisuuden takia edennyt enää suunnitellusti ja se jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa 2021. Työtä on kuitenkin tarkoitus jatkaa edelleen vuonna 2022. Esitelmässä esitetään katsaus alueen geofysiikan aineistoihin, niiden tulkintaan sekä syväkairauksen tulokseen tähän mennessä.

 

Esitelmätilaisuuden liittymistietoja voi kysyä seuran sihteeriltä.