Kuukausiesitelmä

Aika: 16.2.2021 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Zoom

Geofysiikan Seuran kevätkauden toinen kuukausiesitelmä pidetään Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä ti 16.2.2021 klo 17.00 alkaen. Esitelmä on kaksiosainen ja liittyy tiesään ennustamiseen.

Puhujina ovat Ilmatieteen laitoksen tutkija Virve Karsisto ja meteorologi Minna Haikonen ja aiheena

Tiesään ennustaminen teiden talvikunnossapidon tueksi

Teiden talvikunnossapitoon käytetään paljon resursseja joka vuosi. Jotta liukas keli ei haittaisi liikennettä ja aiheuttaisi onnettomuuksia, on tiet suolattava ja aurattava oikeaan aikaan. Turhia toimenpiteitä olisi hyvä kuitenkin välttää resurssien ja infrastruktuurin säästämiseksi. Talvihoitotoimenpiteiden suunnittelussa käytetään apuna tiesääennusteita, jotka tuotetaan sitä varten kehitetyn tiesäämallin avulla. Mallilla pyritään ennustamaan, milloin tiet ovat vaarassa jäätyä eli milloin lämpötila laskee alle nollan ja kosteusolosuhteet mahdollistavat jään muodostumisen. Mallilla ennustetaan myös teille syntyviä lumi- ja jääkertymiä. Talvikunnossapidon lisäksi ennusteet ja ajantasaiset olosuhdetiedot ovat erityisen tärkeitä autonomisille autoille, joiden sensoreita esimerkiksi lumisade ja kertyvä jää voivat haitata pahasti.

Tällä hetkellä käytössä olevat ennusteet ovat deterministisiä, mutta ilmatieteen laitoksella kehitellään tiesäästä myös todennäköisyysennusteita. Todennäköisyysennusteiden avulla saadaan parempaa tietoa säätilanteeseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuuksista. Todennäköisyysennusteet tuotetaan parviennustemenetelmällä eli ajamalla tiesäämallia useaan kertaan eri lähtödatoilla.

Esitelmän ensimmäisessä osassa käsitellään tiesään ennustamisen periaatteita ja näytetään esimerkkiennusteita.

Toisessa osassa keskitytään tiesään ennustamiseen Ilmatieteen laitoksen sääpäivystyksen ja Destian kelikeskuksen yhteistyön näkökulmasta. Esimerkkinä käytetään Toini-Pyry säätilannetta 11.-13.1.2021. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä vuodesta 2002 alkaen, ja molempien organisaatioiden päivystystyöntekijät toimivat samoissa tiloissa. Kelikeskus huolehtii teiden kunnossapidon oikea-aikaisesta toiminnasta ja pyrkii varmistamaan, että suoritetut toimenpiteet ovat tarpeellisia kunnossapidolle asetettujen laatuvaatimusten mukaisia. Tiesääennusteiden avulla ennakointi on mahdollista etenkin tiiviin yhteistyön ansiosta.

Ilmatieteenlaitoksen asiakaspalvelu toimittaa Destian käyttöön useita ennustetuotteita, sekä sääennusteita että tiesääennusteita. Verkkotuotteet ovat erilaisia animaatioita, taulukoita ja graafeja, ja valittavana on niin alueellisia kuin piste-ennusteita. Kelikeskuksen käyttöön tarjotaan myös muutamia säätutka- ja sääsatelliittituotteita sade- ja pilvialueiden seuraamiseksi. Tämän lisäksi räätälöity palvelupaketti sisältää meteorologin jatkuvan konsultaatiomahdollisuuden. Keskustelu onkin tärkeässä roolissa toimivan yhteistyön takana.

Yhteistyö toimii saumattomasti molempiin suuntiin. Sääpäivystäjät hyötyvät merkittävästi tiedonvaihdosta kelikeskuspäivystäjien kanssa. Reaaliaikaisen tiedon saaminen teiden kunnosta auttaa esimerkiksi varoituksia laadittaessa. Toisinaan sateen olomuodon ennustaminen on hyvin haastavaa, ja mm. tieverkostolta saadut havainnot jäätävistä sateista voivat osoittautua hyvin merkittäväksi tiedonlähteeksi.

Zoom-kokoukseen liittymiseen tarvittavaa salasanaa voi kysyä seuran sihteeriltä.