Kuukausiesitelmä

Aika: 12.1.2021 klo 17:00 - 19:00
Paikka: Zoom

Geofysiikan Seuran kevätkauden ensimmäinen kuukausiesitelmä pidetään Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä ti 12.1.2021 klo 17.00 alkaen. Esitelmä on kaksiosainen.

Tutkimusprofessori Jari Haapala (Ilmatieteen laitos) pitää esityksen aiheesta

Jään dynamiikan tutkimuksista MOSAiC kenttäkampanjassa

Ilmatieteen laitoksen MOSAiC-hankkeessa tekemä tutkimus keskittyy ilmakehän rajakerrokseen, lumen ja jään säteily- ja termodynaamisiin ominaisuuksiin sekä merijään dynamiikan prosesseihin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Ilmatieteen laitos asensi jään liikettä havainnoivan tutkajärjestelmän Polarsternille sekä jään puristavuutta, liikettä ja termodynamiikkaa mittaavia poijuja jääkentälle.

Säännöllinen havaintotoiminta aloitettiin 24. lokakuuta 2019. Lumi- ja jääryhmän tehtävänä oli ottaa kairausnäytteitä ja määrittää niistä jään rakenne ja ominaisuudet, mitata lumen fysikaalisia ominaisuuksia ja kartoittaa lumen ja jään paksuuden alueellista vaihtelevuutta. Lisäksi tutkijat ylläpitävät jäälle asennettuja kaukokartoitusinstrumentteja ja automaattisia mittalaitteita ja suorittavat vedenalaisia mittauksia ROV-laitteella, eli sukellusrobotilla. Töitä tehtiin lukujärjestyksenomaisesti: esimerkiksi kairauksia tehtiin vain maanantaisin, jotta näytteistä saataisiin kerättyä mahdollisimman systemaattinen aikasarja.

Yksi MOSAiC-hankkeen havainto on, että merijää liikkuu nopeammin ja deformoituu voimakkaammin kuin aikaisemmin. Deformoitumisella tarkoitetaan muutoksia jään rakenteessa sen rakoillessa ja siirtyessä. Mittauskampanjan alussa jääkenttä oli melko yhtenäinen, mutta marraskuun puolesta välistä näihin päiviin asti jääkenttä on jatkuvasti avautunut, puristunut kasaan ja leikkaantunut.

Lisäksi vanhempi tutkija Roberta Pirazzini puhuu aiheesta:

Snow, sea ice and radiation measurements during MOSAiC leg 5

MOSAiC leg 5 (12 August – 12 October 2020) was a mini expedition in itself: it included the search of a new ice floe (the old one had just disintegrated), the installation of all equipment on the ice, the data collection, the recovery and packing of all equipment, and the return home. In this last leg we observed all the processes taking place during the Arctic freeze up, in the short transition from summer to winter. I and Henna-Reetta Hannula from FMI focused on the observations of near-surface snow and sea ice properties, carrying out drone-based albedo and surface topography observations. We observed the dramatic albedo change from the melting stage of the ice, when the ice surface was covered by open melt ponds, to the frozen stage when the surface was almost totally snow covered. Our drone-based measurements are needed to characterize the distribution of the various surface types and their contribution to the areal-averaged albedo over different horizontal scales. Moreover, they will also enable the derivation of relationships between the albedo measured from ground-based platforms, which typically have metre-to-tens-of-meters footprint, and satellite observations or large-grid model outputs.

****

Kokoukseen voi liittyä linkin kautta:

https://helsinki.zoom.us/j/63261027341?pwd=NUhMN3ZIbnVsQ3V0K21sUGRQZ2s4dz09

Liittymiseen tarvittavaa salasanaa voi kysellä seuran sihteeriltä.